Guangzhou Ouster Hydraulic Co., Ltd.
  • AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495 
  • Factory AddressNo. 56, Zhongyun Rd. Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou 511495 
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15153696688
  • Phone(Nonworking Time)86-15153696688

60x85x13 bearing dimensions tolerances

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 60x85x13 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 60x85x13 bearing

6912 ATV Radial Ball Bearing 60x85x13 - theBigBearingStoreFind all the bearings, bearing housings, v-belts, oil seals, collars you need and more including the 6912 ATV Radial Ball Bearing 60x85x13 at 

6912DU Sealed Ball Bearing 60x85x13 - VXB Ball Bearings6912DU is double sealed, radial and deep groove ball bearing,bearing is made of Chrome Steel with chrome steel balls and steel cage, 6912DU is closed with 6912-2RS Bearing 60x85x13 Sealed Ball Bearings VXB Brand6912-2RS Ball Bearing 60x85x13 mm Sealed Bearings 6912-2RS 6912-2RS Bearing, categorized as slim section, double sealed, radial and deep groove ball 

@@@@@@@@
DdBEANNounSealsBrandgrade:
71910 ACEGA/P4A3.346 Inch | 85 Mill - - - - - - -
BL205Z - - - - - - - -
CTB107ZM - - - 0808250462827 - - AMI BEARINGS -
BL309Z112 mm - 21 mm - - - - -
6207-2Z/HT225.0000 mm105.000 mm49.00 mm - - - - -
7MC3-TMB330V6S30-W1ND80 mm45 mm - - - - - -
6203-2Z/C2E - 2.25 Inch | 57.15 Mi - - - - - -
ML7020CVDUJ74S200.0000 mm130.000 mm66.00 mm - - - - -
6008/C3VA2101 - - - 0644075006156 - - CONSOLIDATED BEARING -
6206LLU/28.575C31 in - - - - - - -
B/VEX259CE1DUL - - - 8865590285044 - - PEER BEARING CO. -
7212HG1DUJ843-37/64" t0.7500 in2-15/32 in - - - - -
6002-2Z/GJN - - - 0717905237409 - - BUNTING BEARINGS -
UCPL-2.1/8 - - - - - - - -
7006 ACD/P4AQBCB - 1.938 Inch | 49.225 - 0883450020237BearingDouble Lip Nitrile R - -
6202LLBCM2.0472 in1.0000 in - - - - - -
5S-BNT904DTP2 - - 162.1 mm - - - - -
NU 214 ECM/C4VA3014.203 Inch | 106.756 - 3.125 Inch | 79.38 M - - - - -
F-WBC8-14LL/5K - - - - - - - -
71906 CDGB/HCP4A3.42 Inch | 86.868 M2.25 Inch | 57.15 Mi - 0782476194505 - - - -
7208HG1Q18J94 - 8.0000 in - - - - - -
6000-2Z/C3HGXK6.25 Inch | 158.75 M4.5 Inch | 114.3 Mil - 0883450983235 - - - -
7003CVQ16J8414.8150 in4.9375 in - - - - - -
6218-2RS1/C3W643.59 Inch | 91.186 M - 3.125 Inch | 79.38 M0782476186593 - - DODGE -
6815LLU/L430QT - 10 mm - - - - - -
B/E2557CE3DDM - - - 0782475836925 - - DODGE -
7024CVDUJ94 - - 1-3/8 in - - - - -
7207CG1DUJ84D47 mm0.7500 in14 mm - - - - -
B/EX707CE1DDL4.134 Inch | 105 Mil - - - - - - -
W67213C0 - 0.8750 in - - - - - -
FPXF 508 - - - - - - MCGILL -
6200ZNRC3/1E3.9370 in - 1.3120 in - - - - -
7005CVQ16J84 - - - - - - - -
71913 ACD/HCP4ADBB - - - - - - BEARINGS LIMITED -
29187.2500 in - 8.5000 in - - - - -
ML7010HVDUJ84S - - - - - - - -
6206T2X2LLBC3/L0#013.1250 in - 1.5000 in - - - - -
61902/W641.219 Inch | 30.963 - - - - - - -
6204LU/5C - .7500 in - - - - - -
UCPX11-203D1 - 1.6880 in - - - - - -
9312HG1-BRZ2.441 Inch | 62.0011.25 Inch | 31.75 Mi - - - - - -
UCFX08D1 - - - - - - - -
6006 RSJEM - - - 0644075204637Bearing - - -
C-UCF205D13.8750 in - - - - - - -
6202ZZ/15.875C3/#013.2500 in1.1875 in - - - - - -
6203 TN9 - - - - Bearing - QM INDUSTRIES -
UCPL-1 - - - - - - - -
FYR 1.15/16 NH - - - 0808250372317 - - AMI BEARINGS -
7007CGD2/GLP46.7200 in - - - - - - -
7024 CD/P4ADBB - - - - - - FAG BEARING -
MU1213L - - - - - - - -
6006-2RS1/C3LHT23 - 1.378 Inch | 35 Mill - 0644075208000Bearing - - -
TMB220CM - 1.7500 in - - - - - -
6007/C3 - 2.953 Inch | 75 Mill - 4549557042782 - - - -
MLECH71909CVUJ74S1.8750 in1.1875 in5.5313 in - - - - -
QJ 316 N2MA/C2L - - - 0808250465064 - - AMI BEARINGS -
6203EX4LLHCS15-1#01 - - - - - - - Precision
5305CF - 2.362 Inch | 60 Mill - 0644075123556 - - CONSOLIDATED BEARING -
6308LLUC3/L527 - 15 mm - - - - - -
6819X312 mm8 mm - - - - - -
S71916 CDGB/P4A - - - - - - KOYO -
7028HVQ16J74290.0000 mm190.000 mm46.00 mm - - - - -
NU 2222 ECJ/C33.125 Inch | 79.375 - - - Bearing - - -
6006LLUC4/5C2.4409 in - - - - - - -
6209-2Z/C3GJN0.378 Inch | 9.601 M - - - - - - -
23060BL1KC3110.0000 mm60.000 mm44.00 mm - - - - -
S7022 ACDGA/P4A2.835 Inch | 72 Mill1.378 Inch | 35 Mill0.827 Inch | 21 Mill - - - - -
S60052RSFG152 mm25 mm - - - - - -
209SFFC - - - - - - FAG BEARING -
1320C372 mm35 mm18.250 mm - - - - -
6208ZZNRC3 - 5.4375 in - - - - - -
5214MF - - - - - - - -
FD211RM14 mm10 mm12 mm - - - - -
7011 CDGA/P4A - - - - - - PT INTERNATIONAL -
71911CVDUJ84 - 140 mm68 mm - - - - -
6211 Y/C783 - - - 0692314435250 - - NTN -
MLE7016HVDUJ74S80.0000 mm50.000 mm16.00 mm - - - - -
7002CVURJ74 - - 6.8750 in - - - - -
NN3005C1NAP55/8 in3/8 in - - - - - -
TMB203LLB/12.687#01 - - 100 mm - - - - -

Deep groove ball bearing 6912-SKF - 60x85x13 mmDeep groove ball bearing 6912-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 60 x Ø ext. 85 x th. 13 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

Deep groove ball bearing 6912-DDU-NR-NSK - 60x85x13 mmDeep groove ball bearing 6912-DDU-NR-NSK , dim : Ø int. 60 x Ø ext. 85 x th. 13 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years6912RS Bearing 60x85x13 Sealed Ball Bearings | eBay60x85x13 mm Sealed Bearings 6912RS. 6912RS Ball Bearing. 6912RS Size: 60mm x 85mm x 13mm Ball Bearings. 6912RS Quality: Electric motor quality

@@@@@@@@
TimkenSKFNACHINSKFAG
L814749NU 2222 ECJ/C33205 A-2RS1/MT3334478DC-2LM241149-90019
71901CVUJ746006LLUC4/5CASPP2032MMV99109WN DUL758-3
NJ321C46209-2Z/C3GJN1213B02820-296877TD-2
6201ZZC423060BL1KC3222S3MM9113WI QUH3MM310WI QUM
R12LLU/L627S7022 ACDGA/P4AMLE7008HVUJ84SMM25BS62 TUHEE420750D-902A1
7215BWS60052RSFG171914HVDBJ743872A-2538US-2
6008LLBC3/L627209SFFC71926 CD/P4AQGB7332BMGLL103049-2
NF315M1320C3XLS6-3/4SSGB6016-2RS1/GJN36690-90050
SC0228LLUNR6208ZZNRC371916 ACD/HCP4ATBTAVG18730TM31ANXRX13MM9103WI DUM
7236BMG5214MFUELFLU-1.11/167930CTRDUHP498400-2
7040CVDUJ94FD211RM405MNJ 315 ECM/C4VA301627H-2RSPA
6938M7011 CDGA/P4A22214ED17906CTRDUMP4Y14585-50000/14525-50000
E871911CVDUJ847207 ACDGA/HCP4AW 6008-2RS1/R799YAK1 3/16 SGT
BL312Z6211 Y/C783ASPFL202-01023272CAMKE4C3XC2381C-2
32230JMLE7016HVDUJ74S452326 M2/W227910A5TRV1VSUMP3687-903A2
7221CTRDUHP37002CVURJ74DF0863LLACS56/5CZPB104ZM2MMV9306HX SUL
22344CAME4NN3005C1NAP5213MFF231/500CAMKE4C32MMV9113WI DUL
7014CTRDULP3TMB203LLB/12.687#012TS2-3A-6203X40T2X3UCS22-27036 CD/P4ATBTA2MM9319WI QUL
7201A5TRDUHP361900G156909LLBC363206DDU458S-2
7010CTRSUMP322314BKD171910 ACEGA/P4AS7013 ACD/HCP4AQBCA2MMC9111WI DUM
6215VVC3BL316ZBL205Z5311ZZTNC343125-90039
23228CKE4C37028CVQ16J84CTB107ZM6314-2RS1/W642MMV9304HX SUL
3303B-2ZNRTN7017HVQ16J84BL309ZNU2207MC3MSE404BX
3205B-2ZTNC35206SNR6207-2Z/HT7014 CE/DBAVQ126EE234156-90170
NUP215WC37019VQ30JX47MC3-TMB330V6S30-W1ND3313BTN280RU30 R3
7322BWG6202LLUC3/15.875/3E6203-2Z/C2E6005-2Z/C3VT1272MMVC9103HX SUL
7217A5TRDULP4UCFL308D1ML7020CVDUJ74S3302BTNC3EE161400-902A5
7212CTRDUMP4Y6202FT150ZZ6008/C3VA21017008 CE/HCP4ADGAVTU1 15/16
7914A5TRDUHP3M1207GEL6206LLU/28.575C32203-2RSTN3MMC9110WI TUM
3203B-2RSRTNGC36306ZZC3B/VEX259CE1DUL309SFFC2586-50000/2525-50000
23044CAME413017212HG1DUJ8422226EAKE4C4T921-902A1
7015CTRDUHP46207LLBC3/L6276002-2Z/GJNP204-RR6A4051-90029
1308KJEC-6203LLUC3/5KUCPL-2.1/87206A5TRQULP33MMV9103HX DUM
22317EAKE4C3NU304EG157006 ACD/P4AQBCB6203-2ZTN9/C3GHG767391-2
2202J7008HVDUJ94D6202LLBCMN217WM268749TD-902D4
23236CAMW507B63311ZZC3/L6275S-BNT904DTP26338 M/C3HM807046XX-2
5211TNC36200LLUA1NU 214 ECM/C4VA3016305C32MV9116WI SUM
7213BMPCN314EG15F-WBC8-14LL/5K7013 ACD/P4ADGA29685-90152
625DDMC3E6205HT20071906 CDGB/HCP4A30207JP5JM515610-2
7914CTRV1VDULP4YMLE71913CVDUJ74S7208HG1Q18J943311 ANR3MM9122WI QUL
6201-08ZZC37007CVDFJ746000-2Z/C3HGXK7007CTYNDULP4YRASC2 7/16
16028MC35214SNRC37003CVQ16J84NU1022MC33MM9305WI DUM
7224CTRDUHP4MLE7004HVUJ74S6218-2RS1/C3W64SAF 22509X1.1/2369S-50000/362-50000
6217DDUCMAELPL202-0106815LLU/L430QT7211BYG1280-50000/1220-50000
23030CAMKE4C37216HG1DBJ84B/E2557CE3DDM71916 CD/P4ATBTB82587-90157
BO177018VQ30J847024CVDUJ943308B-2RSRTNGC3NA483SW-2
1209TN2212KC37207CG1DUJ84D7932A5TRDUHP365200-2
5211ZZNRTNC35307C3B/EX707CE1DDL7200 CD/P4ADGBNA366-90171
231/800ME46216ZZNRC3W67213C07305BWGXC2384C-2
N407W6309F600FPXF 5087015 CEGA/HCP4AK150480-2
6207VVNRC37017CVUJ846200ZNRC3/1E6203LUC3/5C46780-905B1
7211CTYDULP47021CVJ047005CVQ16J84QJ 314 N2MA/C2LNP945856-2
7906A5TRDUHP36005LLUC3/L62771913 ACD/HCP4ADBBMLECH71901CVDUJ74S48385-90103
7019CTRDUMP36207L1P52918BSD 45100 CGBJM720249-90KA2
NJ309MC3UCS202-010LD1NRML7010HVDUJ84S6307FT150ZZ3MMV209WICRTUL
23152CAMKP55W5076222LLBC3/EM6206T2X2LLBC3/L0#017201 ACD/P4ADFA2MMC9111WI TUL
22252CAMW507C-UCFC207D161902/W64UELP-2.15/1639590A-2
23160CAMKE4C3UCFL210-200D16204LU/5CUCF211-203D1XC1933CH-2
6302ZZNRUCP310-115D1UCPX11-203D171918 CDGA/PA9A2MMV9101WICRSUL
7210CTRDULP4YQJ215AP6V1S109312HG1-BRZ24040BK30D119143-2
3311B-2ZNRTNUCFS320D1UCFX08D16201ZZC219153X-50309/19268-50309
32210J2TS3-6009LLUA1N#016006 RSJEMCPB103SSG29586-50000/29522-50000
7017A5TRDUHP3UCF315-300D1C-UCF205D1SM-UCFC207D1681W-2
NJ2314W6307LLU/5S6202ZZ/15.875C3/#01FYRP 1.11/16 H15126-50000/15250B-50000
5209-2RSNRTNC32211KEEG156203 TN9REL207-104D1LLS3MM9134WI QUL
6005-H-20T1XBDDUU-02 RLSS5CH71932HVDUJ74UCPL-1MLECH7013HVDUJ74SLM286249AA-904A9
7221BW608EFYR 1.15/16 NH7017 CDGCT/GMMVQ253FSAF 22216
6204DDUNRC3870077007CGD2/GLP47214HG1DUJ843MMV9115WI DUL
NJ203W7034CVDUJ847024 CD/P4ADBBNU 1056 ML/C3HM903249-90015
7922CTRDUHP46216LLBC3/5CMU1213L23124BD123952YMW33
7017A5TRDUDLP371944HVQ21J946006-2RS1/C3LHT236214-2Z/C4VA210EE243192-902A4
2204-2RSTNGC3SMR1-8LTMB220CMBL317NRC32MM9118WIQULFS637
32232J6307LLUC3/L6276007/C359201JP12010-2
6010TCG12P4C-UCF213D1MLECH71909CVUJ74S208SZZGMM30BS62QL
7007A5TRDUMP322312EKF800QJ 316 N2MA/C2LMLE71903HVUJ84S53178-3
7012A5TRV1VSULP3NU2206EG156203EX4LLHCS15-1#01FY 1.11/16 TF203VV
CTB103SS71904HVQ16J945305CFNJ221C4LL639249-3
32305J5205C36308LLUC3/L527230/500 CA/C083W50915250B-3
23292 CA/C08W33VE554E6006ZZC3/L6276819X36008LLBC3/EM47490-90064
NJ408W6307LLUAC3S71916 CDGB/P4A62304-2RS1/W64RSA1 3/16
71912 ACDGB/VQ253133017028HVQ16J74HM911244HM807015B-2
NJ211ETML7011HVUJ74S - - -
L 3144856008LLUNR/3E - - -
23256CAME471906HVQ16J84 - - -
- 7213HG1DUJ84D - - -
- 6307EEC3 - - -

61912RS Bearing 60x85x13 Sealed Ball Bearings VXB Brand6912RS Ball Bearing 60x85x13 mm Sealed Bearings 6912RS 6912RS Bearing, categorized as slim section, double sealed, radial, deep groove ball bearings, 61912RS Bearing 60x85x13 Sealed 61912RS Bearing 60x85x13 Sealed. 61912RS Bearing 60x85x13 Sealed Larger Photo · >. 61912RS Bearing 60x85x13 Sealed. 0 Reviews. Our Price: $ 

6912-ZZ ball bearing 60x85x13 shielded - Bearings Direct6912-ZZ radial ball bearing 60x85x13 in stock at your online bearing store, bearings direct61912-2RS1 SKF Deep Grooved Ball Bearing 60x85x13 Sealed61912-2RS1 SKF Deep Grooved Ball Bearing 60x85x13 Sealed Deep Groove Ball Bearings are the most common bearing type found in a wide variety of